Zapraszam Nas, aby spotkać się w jednym Miejscu, w jednym Czasie, w jednym Pięknym Oddechu. Piękno dotyka Duszy i przywraca nas do kontaktu z nią. 
A ona już wie, co robić. Będzie więc konkretnie, merytorycznie i praktycznie, a zarazem pięknie wizualnie
, muzycznie, ludzko.
Na spotkanie wybrałem DOM INNOWACJI SPOŁECZNYCH - MARZYCIELE I RZEMIEŚLNICY na ul.Brackiej 25 w Warszawie. To również piękna przestrzeń, która łączy historię, ideę, a wnętrze jest i tradycyjne i industrialne.

Michał Godlewski